Styrelsen

Ordförande
Kent Vesterlund 070-257 86 56

Kassör
Alexander Vintish 072-741 18 80

Ledamöter
Elisabeth Tellenbach 070-239 41 47
Richard Löwall 070-274 94 95
Ulrika Åkesdotter 070-621 73 25
Peder Nyström 070-603 03 09