Kent Vesterlund

Kent Vesterlund
Jönsbyvägen 56, 945 91 Norrfjärden, Sverige

Timmerman och ordförande