Skip to content

Bli medlem

Vill du bli medlem?

Byggnadsvård Norr är en förening för hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer.

Medlemsföretagen i Byggnadsvård Norr skall ha en kulturhistorisk utgångspunkt för arbete med vård och restaurering av byggnader, byggnadsverk och kulturmiljöer.

Följande gäller:

  • Vi har goda kunskaper om traditionella material, hantverkstekniker och särskilda restaureringstekniker
  • Vi månar om att såväl nybyggnation som renovering och underhåll av befintliga byggnader utförs på ett hållbart sätt
  • Vi följer internationellt vedertagna principer vad gäller dokumentation, restaureringsetik och materialval
  • Vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga varsamhet.

För att bli medlem i Byggnadsvård Norr krävs dessutom att företaget har goda kunskaper inom sitt arbetsområde vilket skall styrkas med referenser beträffande utförda byggnadsvårdsarbeten (vid inträde samt vartannat år). Företaget skall ha varit verksam inom byggnadsvårds-sektorn under minst två år.

Fyll i formuläret nedan eller skicka in ifylld blankett till oss.

Ansökan om medlemskap

0%
1

Ladda upp bilder från referensprojekt. Minst tre (3) stycken.

0%
1