Målarverkstan i Töre AB

Målarverkstan i Töre AB
Töre VÄSTERBOTTEN

Antikvariskt och estetiskt måleri. Måleri i företrädesvis äldre kulturbyggnader, allt från färgborttagning till täckmålning, ådring, marmorering och förgyllning.