Tellenbachs Gård och Skog AB

Tellenbachs Gård och Skog AB
Kåddis 89, 905 92 Umeå

Gärdsgårdar byggda med traditionella metoder. Fönsterrenovering och trälagningar, målning med linoljefärg. Trälagningar på fönster, karmar, dörrar. Målning med linoljefärg, äggoljetempera och slamfärg.