Care of Hansson AB, Baggböle Byggnadsvårdskonsult

Care of Hansson AB, Baggböle Byggnadsvårdskonsult
Baggböle 70, 905 92 Umeå

Byggkonsult med mångårig erfarenhet av projektutveckling, projektledning och kontrollansvariguppdrag.
Konsulterar helst och gärna kring kulturhistoriskt värdefulla och skyddade byggnader

 

Exempel:
Uppmätningsritningar
Åtgärdsprogram vid restaurering
Bygglovsritningar
Myndighetskontakter
Konstruktionsritningar
Projektledning
Certifierad Kontrollansvarig